ROLLO VITAL LIQUID

0.00 / 0

Използва се за мастилните валци, внимателно и старателно премахва упорити остатъци от глазура, мастило и хартия, ревитализира гумата за по-добро мастилно разделяне. Препоръчва се за бърза промяна на цвета.

Техническа информация

За връзка с нас: