Част 1. Офсетов печат. Печатни технологии.

3.70 / 5

Най-разпространеният метод на печат в големи тиражи на различни печатни издания в полиграфията е офсетовият печат. За да разберете какво точно представлява този вид печат първо трябва да знаете „Що е CMYK?“. Прочетете тази статия и преминете нататък.

След като вече знаете що е то CMYK, вече може да започнем с обяснението.

Особености и технология.

Офсетовият печат е характерен с използването на експонирана фоточувствена алуминиева пластина. Какво означава това, най-просто казано на нея са маркирани печатаемите полета за съответния проект и са закрити всички останали. При печат закритите зони отблъскват мастилото, а откритите го привличат.

Видове офетов печат.

Офсетовият печат има много много разновидности – едноцветен, двуцветен, многоцветен, листов, ролен и др., но най-важното делене е на щрихов и процесен печат.

При щриховият печат се използват много и различни цветове, които най-често не се наслагват един върху друг, т.е. са цветоооделени на принципа на сито печата.

При процесният печат, това е точно обратното, или наслагване на така наречените растерни мрежи на няколко основни цвята. Най-популярната система за процесен печат е CMYK.

При стандартния офсетов печат, в зависимост от начина на отблъскването на мастилото има два различни метода: традиционен и сух.

При традиционният офсетов печат първоначално плаката се омокря посредством валяк с фин слой специален разтвор. Печатимите полета са хидрофобни и поемат водата, а непечатимите са хидрофилни и отблъскват водата, но привличат мастилото. Овлажняването е процеса, който прави възможно полепването на мастилото в печатимите обекти. За да е възможно това, машината трябва да има овлажняващ и намастиляващ вал (виж схема 1. Листов офсетов печат).


 
При сухият офсетов печат, плаката е мастилоотблъскваща. Това е постигнато чрез фин слой, предпазващ непечатаемите полета. По този начин избягваме овлажняването както на листови така и на ролни машини.

Процес

Печатният процес преминава през няколко етапа. Като всеки цвят се отпечатва за един оборот. Съответно може да има, една, две, три, четири (CMYK) плаки или повече за допълнителни цветове от скалата Pantone.

Ето няколко примера:

Имаме печат 4+4, това означава, пълноцветен печат без допълнителни цветове на лицето и на гърба на листа, или 4+0, което е пълноцветен печат на лицето, без печат на гърба.

Ако искаме печат с по-малко цветове от едната страна на печатния лист, трябва да се означи, например 4+1 (CMYK + черно), което означава пълноцветен печат на лицето и само черно на гърба. Може да е CMK, CYK, MYK и т.н..

Ако е искаме допълнителен цвят, описанието е следното 5+0, т.е. CMYK + един допълнителен, чиeто име или номер трябва да кажем обезателно, например Pantone Cool Grey 5 и във файла за печат да е отделен като Spot color.

Разновидностите са много, затова се спрях само на няколко, които обхващат масовата практика.

За връзка с нас: