G101c

0.00 / 0

G101c: проявител концентрат и регенерат, подходящ за проявяване на всички видове Rapid Access филми.

Техническа информация

За връзка с нас: