CopyJet

0.00 / 0

CopyJet: мастилен филм за суха система при цифров предпечат и разделяне на цветовете. За листови печатни машини с пиезо глави.

Техническа информация

За връзка с нас: