Alliance DigiDot HND

0.00 / 0

Alliance DigiDot HND: отворена-система, високо-скоростен, светлочувствителен филмс високо качество на точката, предназначен заекспонация векспонатор сHeNeлазер (630 nm) илидиоди с червена светлина (670 nm).Перфектно проявяване в подходяща химия.

Техническа информация

За връзка с нас: